انتخاب بهترین راه ها برای جلوگیری از مه گرفتگی

0
14

آزمونی برای انتخاب بهترین راه ها برای جلوگیری از مه گرفتگی شیشه از بین راه هایی که مرسوم است

نظرتون چیه؟